25 สิงหาคม 2563 นายขีปนาวุธ สีเขียว ตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอสุวรรณคูหา นายนิพนธ์ บำรุวภักดี นายอัฒชา คำสีทา ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู