1 กันยายน 2563 โครงการติวเข้มทดสอบระดับชาติ (N-NET) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาและห้องสมุดอำเภอสุวรรณคูหา