นายนิพนธ์ บำรุงภักดี ครู กศน.ตำบลบ้านโคก พิมพ์มือตรวจสอบประวัติ วันที่ 8 มิถุนายน 2563ณ สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหา