กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอสุวรรณคูหา เนื่องในวันสุนทรภู่